Ilgaz Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği

    • 0505 136 4069 / 0322 459 4069  
    •                                            facebook  Twitter icon.png Pinterest Logo

 

İlkyardım yönetmeliği ile fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu yönetmelik; ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri kapsar.

İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ve ya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamarı yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişidir.

İlkyardım eğitimi kurulumları İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurularının ardından eğitim gününü belirler ve bu doğrultuda sınıf açar.

Temel ilkyardım Eğtimi ''16'' saat sürmektedir ve ikinci gün sonunda İl Sağlık Müdürlüğü denetmenleri tarafından teorik ve uygulamalı sınav ile sonuçlanmaktadır.Belge almaya hak kazanan kişinin belgesi ''3'' yıl geçerli olacaktır ve üçüncü yılın sonunda İlkyardım Güncelleme Eğitimine katılarak ''8'' saat süren eğitim sonunda belge geçerlilik süresi ''3'' yıl uzatılabilmektedir.

Biz bu hizmeti verirken ÇÖZÜM ORTAĞI olduğumuz firma ile toplu organizasyonlar yapıyoruz.

Home HİZMETLERİMİZ İlkyardım Eğitimi

Sosyal Ağlar