Ilgaz Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği

    • 0505 136 4069 / 0322 459 4069  
    •                                            facebook  Twitter icon.png Pinterest Logo

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki, sorumluluklarını belirlemiştir.Aynı kanunun ''İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Madde 6)'' bölümünde ise '' İşyeri Sağlık Güvenlik Biriminde bu çalışmaların İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli tarafından yapılacağı yada çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunması halinde, bu hizmetin tamamını ve ya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak getirebilir.'' demiştir.

Biz bu hizmeti verirken İşyeri Sağlık Güvenlik Biriminde yada Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden İSG-KATİP onaylı olarak vermekteyiz.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 2010 yılında Türkiye'nin ADR Konvansiyonunu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından 2014 yılından itibaren yerel mevzuat olan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Böylece Haziran 2015'ten itibaren yıllık 50 ton ve üzeri miktarlarda tehlikeli maddeleri dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, taşımacı vs... faaliyetleri gerçekleştiren işletmelelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından hizmet alması zorunludur.

Biz bu hizmeti verirken bünyemizde istihdam ettiğimiz bakanlık sertifikalı danışmanlarımızla yönetmeliğin kapsamına giren firmalar, tehlikeli maddelerin taşınması, ambalajlanması, doldurulması ve buna benzer işlerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Home HİZMETLERİMİZ İsg / Tmgd Hizmetleri

Sosyal Ağlar