Ilgaz Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği

    • 0505 136 4069 / 0322 459 4069  
    •                                            facebook  Twitter icon.png Pinterest Logo

 

1.PATLAYICI ORTAM NEDİR?

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır.

2.PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDİR?

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır.

3. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NERELERE HAZIRLANIR

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerin de patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerler için hazırlanır.

4. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI için YASAL DAYANAK NEDİR?

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

ATEX 137 Direktifi 99/92/EC Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunmaları hakkında Yönetmeliği ( R.G. 26.12.2003 gün ve 25328 sayı )

5. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMAYACAK KAPSAM DIŞI İŞLER VAR MI?

a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve deniz yolu taşıma araçlarının kullanılması,

6. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İÇİN İŞVERENİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır (Madde 5)

Bu bilgiler ışığında işverenin önlemler için doküman hazırlatması gereklidir. Hazırlanacak doküman da,

- Kullanılan Maddelerin Özellikleri

- Prosesin Özellikleri

- Boşalma Kaynakları

- Çevresel Faktörler dikkate alınarak alan/ bölge hesaplamalar yapılmalı ve tanımlanan bölgeler işaretlenmelidir. Sonuçlar mutlaka ATEX 137 göre uygun hale getirilmelidir.

SONUÇ, Bu çerçevede uygun yetkin ve yeterli kişilere yasal gerekleri karşılayan bir doküman hazırlatılması gereklidir.

Home HİZMETLERİMİZ Patlamadan Korunma Dökümanı

Sosyal Ağlar