Ilgaz Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği

  • 0505 136 4069 / 0322 459 4069  
  •                                            facebook  Twitter icon.png Pinterest Logo

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluklarını belirtmiştir.Aynı kanun Sağlık Gözetimi (Madde 15) bölümünde, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlatacağı ve bunun düzenli olarak

 1. İşe girişlerinde,
 2. İş değişiklerinde,
 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedenleriyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,
 4. İşin devamı süresince , çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, Yaptırılmasının yasal zorunluluk olduğu bildirilmiştir.

Biz bu hizmeti verirken İşe Giriş Tetkikleri,Solunum Fonksiyon Testleri,İşitme Testi,Akciğer Filmleri,Kan ve İdrar Testleri ile diğer tetkikler tecrübeli ekibimizce, donanımlı araçlar kullanılarak İş yerlerinde hızlı ve doğru bir şekilde çalışılmaktadır. Sonuçlar konu uzmanları tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

 • Akciğer Grafisi: TAEK ruhsatlı, özel olarak hazırlanmış araç içerisinde İş yerinde çekilen filmler Radyolog tarafından değerlendirilmektedir.
 • İşitme Testi: Çalışanların işitme seviyelerindeki olası bir kaybı saptamak amacıyla özel yalıtımlı ve kalibrasyonlu kabinde yapılan işitme testi, KBB Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
 • Solunum Fonksiyon Testi: Özellikle gaz, toz ve buhara maruziyet sonucu gelişen meslek hastalıklarının değerlendirilmesi ve takibidir.En önemli olanı bu test İş yerinde yapılmaktadır.Test; Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
 • Tam Kan Sayımı: Genel sağlık durumunun saptanması ve anemi gibi çeşitli bozuklukların taraması amacıyla yapılan kan sayımı Biyokimya veya Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından desteklenmektedir.
 • İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolları ile ilgili hastalıkların tanısı için yapılan İdrar Tahlili, Biyokimya ve ya Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir
 • Portör Tetkikleri: Gıda ile uğraşanların düzenli olarak yaptırmaları gereken bu testler labaratuvarımız da titizlikle değerlendirilen testlerdendir. Bu kapsamda Burun , Boğaz , Gaita Kültürleri ile dışkı incelemeleri Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından yapılmaktadır.

İş yerleri için hazırlanmış olan Genel Tarama CheckUp Tarama programlarımız birçok yönetici tarafından beğenilmekte ve uygulanmaktadır.Bu program dahilinde yoğun iş temposu nedeniyle muayene imkanı bulamayan yöneticiler için tüm vücut sistemleri gözden geçirilmektedir.

Home HİZMETLERİMİZ Sağlık Taramaları

Sosyal Ağlar