Ilgaz Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği

  • 0505 136 4069 / 0322 459 4069  
  •                                            facebook  Twitter icon.png Pinterest Logo

 

Ilgaz Akademi İSG
Ortam Ölçümlerinizi Yaptırınız..!
Ilgaz Akademi İSG
Önce İş Güvenliği
Ilgaz Akademi İSG
Yangın Ekipmanları
Ilgaz Akademi İSG
Periyodik Kontrol
Ilgaz Akademi İSG
İlkyardım Hayat Kurtarır..!

Mesleki Eğitimler

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme geliştirme kurslarıdır.
 ''ILGAZ AKADEMİ'' olarak sizlere mesleki eğitim alanında da hizmet vermekteyiz. 

Periyodik Kontrol

İşyerlerinde kullanılan makine veya cihazlar zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinelerin ömrü tükenir. Makine veya cihazların bakımı yapılarak ömrünü uzatabilirsiniz ama ne kadar sağlıklı çalışacağını belirleyemezsiniz, bunun için ise  periyodik kontrollerin yapılmasıyla emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.

İş Güvenliği Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği, İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

TMGD Hizmetleri

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

''GÜVENLİĞİNİZ GÜVENLİĞİMİZDİR...!''

ILGAZ AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0505 136 40 69

 1. İşe girişlerinde,
 2. İş değişiklerinde,
 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedenleriyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,
 4. İşin devamı süresince , çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, Yaptırılmasının yasal zorunluluk olduğu bildirilmiştir.

Biz bu hizmeti verirken İşe Giriş Tetkikleri,Solunum Fonksiyon Testleri,İşitme Testi,Akciğer Filmleri,Kan ve İdrar Testleri ile diğer tetkikler tecrübeli ekibimizce, donanımlı araçlar kullanılarak İş yerlerinde hızlı ve doğru bir şekilde çalışılmaktadır. Sonuçlar konu uzmanları tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

 • Akciğer Grafisi: TAEK ruhsatlı, özel olarak hazırlanmış araç içerisinde İş yerinde çekilen filmler Radyolog tarafından değerlendirilmektedir.
 • İşitme Testi: Çalışanların işitme seviyelerindeki olası bir kaybı saptamak amacıyla özel yalıtımlı ve kalibrasyonlu kabinde yapılan işitme testi, KBB Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
 • Solunum Fonksiyon Testi: Özellikle gaz, toz ve buhara maruziyet sonucu gelişen meslek hastalıklarının değerlendirilmesi ve takibidir.En önemli olanı bu test İş yerinde yapılmaktadır.Test; Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
 • Tam Kan Sayımı: Genel sağlık durumunun saptanması ve anemi gibi çeşitli bozuklukların taraması amacıyla yapılan kan sayımı Biyokimya veya Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından desteklenmektedir.
 • İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolları ile ilgili hastalıkların tanısı için yapılan İdrar Tahlili, Biyokimya ve ya Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir
 • Portör Tetkikleri: Gıda ile uğraşanların düzenli olarak yaptırmaları gereken bu testler labaratuvarımız da titizlikle değerlendirilen testlerdendir. Bu kapsamda Burun , Boğaz , Gaita Kültürleri ile dışkı incelemeleri Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından yapılmaktadır.

İş yerleri için hazırlanmış olan Genel Tarama CheckUp Tarama programlarımız birçok yönetici tarafından beğenilmekte ve uygulanmaktadır.Bu program dahilinde yoğun iş temposu nedeniyle muayene imkanı bulamayan yöneticiler için tüm vücut sistemleri gözden geçirilmektedir.

Referanslarımız

 
 
Home Demo Contents Sağlık Taramaları

Sosyal Ağda Beğenin

Sosyal Ağlar